image banner
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND phường tại Hội nghị sơ kết 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2024
Số ký hiệu văn bản 25/TB-UBND
Ngày ban hành 04/04/2024
Ngày hiệu lực 04/04/2024
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND phường tại Hội nghị sơ kết 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm