image banner
Về lịch trực nghỉ Lễ nhân ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 01/5
Số ký hiệu văn bản 39/TB-UBND
Ngày ban hành 24/04/2024
Ngày hiệu lực 24/04/2024
Trích yếu nội dung Về lịch trực nghỉ Lễ nhân ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 01/5
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn Hoá
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm